HAKKIMIZDA

SEÇG

... önce güvenlik ...

Sistem Reklamcılık A.Ş.'de sürekli iyileşmenin temel taşlarından olan Sağlık, Emniyet ve Çevre, tüm işlerde ön planda tutulmakta ve çalışmalar bu doğrultuda yürütülmektedir.

Sağlık, Emniyet ve Çevre Güvenliğinin sağlanmasında sorumluluk, üst yönetimden tüm çalışanlara kadar herkes tarafından paylaşılmaktadır.

SEÇG (İş Sağlığı-İş Emniyeti-Çevre-Güvenlik) departmanı, firmanın ofis ve imalat alanlarında risk değerlendirmeleri ve acil durum planlamalarının yapılmasından, haberli ve habersiz denetimlerin gerçekleştirilmesinden, eğitim taleplerinin değerlendirilmesiyle tüm çalışanları kapsayan eğitimlerin düzenlenmesinden, yasal mevzuat uyum takibinden, atık yönetim planlamalarına uygun olarak uygulamaya geçilmesinden sorumludur.

Her biri alanında uzman mühendisler, Sistem Reklamcılık A.Ş.'nin tüm imalat lokasyonlarında, tüm yurt içi ve yurt dışı şantiyelerinde denetim, eğitim ve iyileştirme çalışmalarında etkin görev almaktadırlar.