secg
title icon

SEÇ-G

İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarında organizasyonun her kademesi ve paydaşlarımızın katılımın sağlanması temel önceliğimizdir.

  • Enerji ve Doğal kaynakların verimli kullanılması, üretim, montaj ve tüm süreçlerimizde çevresel etkilerin azaltılması, kirliliğin kaynağında önlenmesini sağlamak,
  • Sürdürülebilir ve iklim değişikliğine karşı duyarlı, sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için üretim metodlarımızı uygun hale getirmek,
  • SEÇ çalışmalarını performansı sürekli geliştirilebilir bir anlayışla çalışmak,
  • Proaktif yaklaşımla süreçlerimizi yürütmek,
  • Müşteri SEÇ gerekleri ve yasal mevzuata tam uyum içinde çalışmak,
  • Ölçülebilir hedefler koyarak sürekli iyileştirme yapmak,
  • Sosyal Sorumluluk kapsamında, çalışan aileleri, taşeronları, müşterileri sürekli bilgilendirerek, aktif katılımlarını sağlamak
sec-gLogo

Firmamız; çalışanlarımızın sağlık, emniyeti dışında, ailelerinin bilinçlenmesi içinde faaliyetlere katılımı sağlanacaktır. Ayrıca hem temiz çevre için kampanyalara dahil edilecek. Komşularımız ve çevre okullardaki öğrencilere bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunacağız.

Planlı atık yönetimi kapsamında, ‘’Sıfır Atık Proje’’ faaliyetlerimiz hızla yürütülmektedir.

Tüm atıklarımız düzenli depolanarak, yasal mevzuata uygun bertaraf edilmekte.

Tüm üretim, Satınalma ve Proje süreçlerimizde atık oranlarımızı düşürme hedeflerini gerçekleştirmek için hızla ilerliyoruz.

Enerjiyi verimli kullanarak gelecek nesillere temiz  bir çevre için katkılarımız devam etmektedir.

Sağlık, Emniyet, Çevre Konularında kırmızı çizgilerimizi yayınladık.

Tüm çalışanlarımızın uyacağı ve destekleyeceği bir kültür oluşturmak için organizasyonlarımızı harekete geçirdik.

Türkiyede’ ki yüksek riskli operasyonların başında gelen trafikte bulunmanın bilinciyle tüm sürücülerimiz bilinçlendirme eğitimleriyle desteklenmekte.

Ticari araç kullanıcılarımız, Uzman kurumlardan “Defansif Sürüş Eğitimleri ” alınmakta.”Psikoteknik Belgesi” ve “SRC Belgesine”  sahip olanları trafiğe çıkarmaktayız.

Şirket bünyesindeki araçlarımız “ARVENTO ARAÇ TAKİP” sistemi ile izlenmekte ve performansları sürekli değerlendirilmektedir.

Süreç Emniyeti, Satınalma, Tasarım, Proje -Planlama, Sevkiyat, Ürünlerin İmalatından , Montaja kadar  tüm aşamaları boyunca sürer.

Tüm tehlikeleri , riskleri oluşturan emniyetsiz hareket ve durumları tespit ederek bunları ortadan kaldıracak sistem sürekli denetlenebilir, performansı ölçülebilir şekilde yürütülmektedir.

Yıllık Planlanan ve Üst Yönetim’ce onaylanan eğitimler, yasal ve müşteri gerekliliklerini sağlayacak şekilde yürütülmektedir.

Eğitimlerin etkinliği ölçülmekte ve performansları sürekli takip edilmekte.

Eğitim sonrası çıkarımlar, bir sonraki eğitimlerin etkinliğine katkı sağlamaktadır.

2018 Yılı son çeyreği itibariyle ‘’Eğitim Kampları’’ ile daha spesifik katılımcı gruba özel, interaktif ve workshoplarla takım çalışmaları yapılmakta.

Eğitimlerde daha çok katılan, fikirlerini ve önerilerini ileten bir platform oluşturulmaktadır.

EnglishFrenchRussianTurkish
Copy link
Powered by Social Snap